Formularz zgłoszenia reklamacyjnego

ZGŁOSZENIE REKLAMACYJNE

Sporządzone w dniu ………………………………

Adresat:

Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl
ul. Szarych Szeregów 23, 45-284 Opole
email: biuro@badrex.pl
Tel. 77 40 30 200

 1. Imię i nazwisko reklamującego
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 2. Adres
  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 3. Telefon kontaktowy
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 4. Data nabycia towaru
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 5. Nazwa towaru
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 6. Nazwa producenta
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 7. Przedłożony dowód sprzedaży (paragon, rachunek)
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 8. Dokładne wymienienie wad
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 9. Kiedy i w jakich okolicznościach zostały stwierdzone wady
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 10. Żądanie reklamującego
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zgłoszenie przyjęto i poinformowano klienta, że do 14 dni reklamacja zostanie rozpatrzona.

Ekspresy do kawy marki JURA są przesyłane do JURA Poland sp. z o.o. Hospitality Center w Warszawie, ul. Puławska 366, który jest jedynym oficjalnym serwisem gwarancyjnym marki JURA w Polsce.

Zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.), jako osoba dokonująca reklamacji wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl w celu realizacji reklamacji, w tym do przekazywania tych danych osobom trzecim – przedstawicielom producenta – wyłącznie w celu realizacji reklamacji.

……………………………………..
Podpis Klienta

…………………………………..

  Podpis pracownika

przyjmującego reklamację

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego – PDF

Formularz zgłoszenia reklamacyjnego – DOC

Koszyk
Scroll to Top