Formularz odstąpienia od umowy

Data: ………………………………..

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Badrex FHU S.C. Marcin Fuhl, Robert Fuhl
ul. Szarych Szeregów 23, 45-284 Opole
email: biuro@badrex.pl
Tel. 77 40 30 200

Ja niżej podpisany
– Imię i nazwisko

……………..………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

– Adres

……………..………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

……………..………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

……………..………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

– Data zawarcia umowy(odbioru)

……………..………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………..

Podpis czytelny: ………………………………………………
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

PLIKI DO POBRANIA:

Formularz odstąpienia od umowy – PDF

Formularz odstąpienia od umowy – DOC

Koszyk
Scroll to Top